ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ელექტრონული სერვისები

...
სიახლეები
თავშესაფრიდან გაჩუქდა ჰასკის მეტისი

თავშესაფრიდან გაჩუქდა ჰასკის მეტისი

22 ნოემბერი

ვრცლად

თავშესაფრიდან გაჩუქდა პიტ ბულის მეტისი

თავშესაფრიდან გაჩუქდა პიტ ბულის მეტისი

22 ნოემბერი

ვრცლად

თავშესაფრიდან გაჩუქდა გერმანული ნაგაზის მეტისი

თავშესაფრიდან გაჩუქდა გერმანული ნაგაზის მეტისი

22 ნოემბერი

ვრცლად

თავშესაფრიდან გჩუქდება ქოფაკი 577418549

თავშესაფრიდან გჩუქდება ქოფაკი 577418549

21 ნოემბერი

ვრცლად