სიახლეები
10 აპრილი
2018

სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ლოგოს დიზაინის შექმნაზე გამოცხადებულია კონკურსი!

შეგახსენებთ, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ლოგოს დიზაინის შექმნაზე გამოცხადებულია კონკურსი! (13.03.2018 - 20.04.2018)

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს. 
კონკურსი ჩატარდება ერთ ტურად.

კონკურსის პირობები:

  • ლოგო შინაარსობრივად უნდა იყოს დაკავშირებული სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს საქმიანობასთან;
  • ლოგო უნდა ასოცირდებოდეს ადამიანისა და შინაური ცხოველ(ებ)ის ერთობლივ ჰარმონიულ თანაცხოვრებასთან;
  • სასურველია ლოგოზე შინაური ცხოველის გამოსახულების დატანა;
  • ლოგოს არ უნდა გააჩნდეს ანალოგი;
  • სასურველია შეხამებული იყოს თეთრ ფონთან, სადაც სააგენტოს სახელწოდება განთავსდება;
  • კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა ლოგო უნდა გამოაგზავნოს სააგენტოს ელექტრონულ მეილზე - info@animalsmonitoring.ge

საკონკურსო ვადები:

საკონკურსო ნამუშევრების ელექტრონული ვერსიების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 20 აპრილი;

გამარჯვებული ლოგოს დიზაინის ავტორისათვის დაწესებული ჯილდო:

  • კონკურსში მონაწილე პირთა წინადადებებს შეაფასებს საკონკურსო კომისია. 
  • გამარჯვებული დასაჩუქრდება სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მიერ ფასიანი საჩუქრით.

კონკურსის შედეგების გამოცხადება:

  • კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 2018 წლის 4 მაისს;
  • კონკურსის შედეგების გამოცხადებისთანავე გაიმართება გამარჯვებული კონკურსანტის დაჯილდოვება.

კონკურსის მონაწილეთა საავტორო უფლებები:

გამარჯვებული პროექტი გადადის კონკურსის ორგანიზატორის საკუთრებაში საავტორო უფლებების შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით.

სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო გამოთქვამს მზადყოფნას, რომ მომავალში, საჭიროების შენთხვევაში, ავტორთან შეთანხმებით განიხილოს შერჩეული ლოგოს შემდგომი დახვეწისა და გაუმჯობესების საკითხი.