პარტნიორები

სააგენტოს პარტნიორები არიან 

  • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია;
  • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112-ის დეპარტამენტი;
  • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო;
  • საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო;
  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო;
  • საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.