დაგეგმილი პროექტები

საკარანტინო სივრცის აშენება

მუნიციპალური თავშესაფრის მიმდებარედ დაგეგმილია თანამედროვე სტანდარტების საკარანტინო სივრცის აშენება (30-40 ახალი ვოლიერი), რაც ხელს შეუწყობს თავშესაფარში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ცხოველებს შორის გადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენციას და მოქმედი უსაფრთხოების ნორმების უკეთესად დაცვას;