ხელმძღვანელობა


სააგენტოს დირექტორი

სახელი, გვარი:   თეიმურაზ ფხალაძე


დირექტორის მოადგილე

სახელი, გვარი:  ლერი ქვარაიადირექტორის მოადგილე

სახელი, გვარი:  ალექსანდრე კოდუა